Forex Ticaretinin Tarihçesi

Forex Ticaretinin Tarihçesi

Modern tarihi nispeten kısa olsa da, forex ticaretinin uzun ve hikayeli bir geçmişi vardır. Aslında, kökenleri antik çağlara kadar uzanmaktadır. İnsanların mal ve hizmet ticaretine ilk başladıkları zamandan beri, her zaman bir değişim aracına ihtiyaç duyulmuştur. Para biriminin gelişmesine yol açan şey de budur.

Bilinen ilk para birimi, M.Ö. 600 yıllarında Küçük Asya’daki antik Lidya Krallığı tarafından yaratılmıştır. Bu ilk para birimi altın ve gümüş karışımından yapılıyordu ve krallık içinde mal alıp satmak için kullanılıyordu. Çok geçmeden diğer krallıklar da kendi para birimlerini yaratmaya başladı.

Roma İmparatorluğu bunu ilk yapanlardan biriydi. Roma denariusu ilk kez M.Ö. 211 yılında basılan gümüş bir paraydı. Denarius 200 yıldan fazla bir süre Roma para birimi olarak kaldı. Bu süre zarfında diğer imparatorluklar ve krallıklar da kendi sikkelerini basmaya başladı.

Orta Çağ’ın sonlarına gelindiğinde, tedavülde çok çeşitli sikkeler vardı. Bu durum farklı krallıklar ve imparatorluklar arasındaki ticareti çok zorlaştırdı. Bu sorunu çözmek için insanlar para birimi olarak altın ve gümüş kullanmaya başladı. Bu, bir para biriminin değerinin içerdiği altın miktarına dayandığı bir sistem olan altın standardının geliştirilmesine yol açtı.

Altın standardı ilk olarak 1600’lerin başında İngiltere’de kullanıldı. Daha sonra diğer birçok ülke tarafından benimsenmiştir. Altın standardı 1900’lerin başına kadar yürürlükte kalmıştır. Daha sonra yerini, bir para biriminin değerinin herhangi bir fiziksel mala dayanmadığı fiat para birimi sistemine bıraktı.

Altın standardı artık kullanılmazken, forex ticareti popülerliğini artırmaya devam etti. Bugün, forex ticareti günlük 5 trilyon doların üzerinde cirosuyla dünyanın en büyük finans piyasasıdır.

Forex Ticareti Nedir?

Forex ticareti, para birimlerini satın alma ve satma sürecidir. Dünyanın en büyük ve en likit finans piyasasıdır. Forex ticareti, kuruluşların ve bireylerin hem spekülatif hem de riskten korunma amacıyla para birimleri alıp satmalarına olanak tanır.

Forex piyasası haftanın 5 günü, günde 24 saat açıktır. Dünya çapında merkezi olmayan borsalardan oluşan bir ağdan oluşur. Bu borsalar, yatırımcıların para birimlerini alıp satmasına izin verir.

Çoğu forex ticareti tezgah üstü (OTC) yapılır. Bu, işlemlerin merkezi bir borsa aracılığıyla yapılmadığı anlamına gelir. Bunun yerine, tüccarlar doğrudan birbirleriyle ticaret yaparlar. OTC forex ticaretinin bir dizi avantajı vardır. Kullanışlı, esnektir ve yüksek derecede likidite sunar.