Forex Ticaretinde Merkez Bankalarının Rolü

Forex Ticaretinde Merkez Bankalarının Rolü

İnsanlar merkez bankaları hakkında konuştuklarında, genellikle dünyanın başlıca finans kurumlarını oluşturan yedi ülkeden oluşan gruba atıfta bulunurlar. Profesyonel bir forex yatırımcısı değilseniz, muhtemelen merkez bankalarıyla çok fazla etkileşiminiz yoktur. Ancak, merkez bankaları döviz piyasalarında önemli bir rol oynar ve eylemleri forex fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Merkez Bankası Nedir?

Bir ülkenin para politikasını yöneten bir devlet kurumudur. Merkez bankaları ekonomideki para arzını ve buna bağlı olarak faiz oranlarını ve enflasyonu etkilemek için çeşitli araçlar kullanır. Merkez bankaları ayrıca tipik olarak ticari bankacılık sistemini denetler ve finansal kriz zamanlarında bankalara son çare olarak borç veren olarak hareket eder.

Dünyanın başlıca finans kuruluşlarını oluşturan yedi merkez bankası ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, İsviçre Ulusal Bankası, Kanada Merkez Bankası ve Avustralya Merkez Bankası’dır.

Para Politikası Nedir?

Para politikası, bir merkez bankası tarafından ekonomideki para arzını ve buna bağlı olarak faiz oranlarını ve enflasyonu yönetmek için alınan önlemlerdir. İki ana para politikası türü vardır: genişletici ve daraltıcı.

Genişletici para politikası, bir merkez bankasının ekonomideki para arzını artırmak için harekete geçtiği durumdur. Bu genellikle faiz oranlarını düşürerek ve bankaların borç almasını kolaylaştırarak yapılır. Genişletici para politikasının amacı ekonomik büyümeyi teşvik etmektir.

Daraltıcı para politikası, bir merkez bankasının ekonomideki para arzını azaltmak için harekete geçmesidir. Bu genellikle faiz oranlarını artırarak ve bankaların borç para almasını zorlaştırarak yapılır. Daraltıcı para politikasının amacı ekonomik büyümeyi yavaşlatmak ve enflasyonu kontrol altında tutmaktır.

Niceliksel Gevşeme Nedir?

Merkez bankasının ekonomideki para arzını artırmak için devlet tahvilleri veya diğer finansal varlıkları satın aldığı bir tür genişletici para politikasıdır. Niceliksel gevşemenin amacı faiz oranlarını düşürmek ve ekonomik büyümeyi artırmaktır.

Merkez Bankaları İle Ticari Bankalar Arasındaki Fark Nedir?

Merkez bankaları bir ülkenin para politikasını yöneten devlet kurumlarıdır, ticari bankalar ise işletmelere ve tüketicilere bankacılık hizmetleri sağlayan özel kurumlardır. Merkez bankaları ekonomideki para arzını etkilemek için çeşitli araçlar kullanırken, ticari bankalar öncelikle borç para verir ve mevduat kabul eder.